Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

CJU's uddannelser

Center for Journalistiske Universitetsuddannelser udbyder følgende bachelor- og kandidatuddannelser som et samarbejde mellem Aarhus Universitet (AU) og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX)

Cand.public. 1: Samfund, kultur og medier er en to-års kandidatuddannelse for journalistuddannede fra DMJX, som tillægger professionsbacheloren et akademisk perspektiv. De studerende opnår således en unik, faglig specialisering, mens de journalistiske kompetencer stadig styrkes.

Kandidatuddannelsen er for både den nyuddannede journalist og for mere erfarne journalister, som ønsker en større faglig refleksion og en højere grad af specialviden. Journalister uden en formel journalistuddannelse kan søge om dispensation.

Uddannelsen udbydes som et samarbejde mellem Danmarks Medie og Journalisthøjskole, Institut for Kommunikation og Kultur (Medievidenskab og Journalistik) og Institut for Statskundskab, og opgaver vil variere mellem analytisk journalistik og akademiske opgaver.

OBS: Kandidatuddannelsen i Journalistik - Samfund, kultur og medier udbydes ikke fra og med 2017

Cand.public. 2: Analytisk journalistik er en to-års kandidatuddannelse, som er udviklet som svar på mediebranchens stigende behov for medarbejdere med faglig forankring og specialviden, som samtidig besidder journalistiske kompetencer på et højt niveau.

Uddannelsen giver bachelorfaget en ny, praktisk dimension, og studerende lærer de basale journalistiske redskaber samt at formidle og forholde sig analytisk til de specifikke fagområder.

Uddannelsen er opbygget som et samarbejde mellem Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Institut for Kommunikation og Kultur (Medievidenskab og Journalistik) og Institut for Statskundskab, hvilket giver kompetencer inden for både journalistik, medieforståelse og samspillet mellem medierne, politik og samfundet.

Bachelortilvalgsfaget: Journalistisk formidling lærer dig at omsætte din akademiske viden til konkrete journalistiske produkter. Journalistisk Formidling udbydes i et samarbejde mellem Institut for Kommunikation og Kultur (Medievidenskab og Journalistik) og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og udgør 45 ECTS. Faget 'Journalistiske genrer og målgrupper' (15 ECTS) udbydes på IKK i efterårssemestret, mens 'Journalistisk formidling' (30 ECTS) udbydes på DMJX i forårssemestret.

Kandidattilvalgsfaget: Journalistisk formidling tillægger din kandidatuddannelse journalistiske værktøjer, så du bliver i stand til at forvandle svært, abstrakt fagstof til en vedkommende tekst, der kan forstås af folk med ringe eller intet kendskab til fagområdet. Du opnår ligeledes bevidsthed om målgrupper i teori og praksis, grundlæggende indsigt i forskellige kommunikationsformer og medietyper, og du lærer at vælge det rette medie til en given formidlingsopgave.

På uddannelsen tager du udgangspunkt i dit eget fag, så der er altså ikke tale om en klassisk journalistuddannelse.

Uddannelsen kan søges af kandidatstuderende på en lang, videregående uddannelse. Tilvalget er netop blevet flyttet fra DMJX til CJU

Erasmus Mundus Master's Journalism, Media and Globalisation er en to-års masteruddannelse, som henvender sig til journalister fra hele verden. Formålet med Erasmus Mundus Masteruddannelsen er at give ambitiøse studerende de rette intellektuelle værktøjer til at praktisere journalistik på internationalt niveau.

På uddannelsen får 80 studerende fra hele verden muligheden for at studere journalistik i et internationalt og ambitiøst miljø. Uddannelsen finder geografisk sted det første år på Aarhus Universitet og  andet år på den studerendes europæiske specialeuniversitet, og undervisningen varetages af ledende forskere i medier og journalistik. De studerende får her en unik mulighed for at udvikle deres journalistiske talent til et internationalt niveau.

Uddannelsen har modtaget EU's Mundus-label og uddannelsen sikrer den studerende en Joint degree - fælles kandidatgrad - fra henholdsvis Aarhus Universitet og den studerendes europæiske speciale-universitet.