Aarhus Universitets segl

Center for Journalistiske Universitetsuddannelser

Om centret

CJU - et tværinstitutionelt samarbejde mellem AU og DMJX

Center for Journalistiske Universitetsuddannelser (CJU), som er en del af Aarhus Universitet, blev etableret i 2005 for at lede, koordinere og udvikle det tværinstitutionelle samarbejde mellem Aarhus Universitet (AU) og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX). 

Centrets opgaver omfatter bl.a. udvikling, kvalitetssikring og drift af de uddannelser, der udbydes i fællesskab mellem AU og DMJX. Et vigtig aspekt heraf er at sikre og udbygge disse uddannelsers forskningsbasering. 

Uddannelser under CJU:

CJU's internationale samarbejde

CJU arbejder sammen med en række højtprofilerede universiteter om at udbyde uddannelsen Erasmus Mundus Masters in Journalism, Media and Globalisation. Den toårige, internationale kandidatuddannelse blev i juli 2019 endnu engang udvalgt og godkendt af EU-Kommisionen til at bære det prestigefulde Erasmus Mundus-label og modtage en stor scholarship-bevilling. Aarhus Universitet har siden 2015 overrakt en Joint Degree - en fælles kandidatgrad - til næsten 1000 studerende fra 105 forskellige lande.

Mundus Journalism-konsortiet består fra 2020 af følgende universiteter:

CJU's aftagerpanel

CJU samarbejder med en række aftagere fra erhvervslivet for at sikre, at vores uddannelser hele tiden udvikles, holdes ajour og sikres samfundsrelevans. Den internationale kandidatuddannelse 'Mundus Journalism' er ydermere tilknyttet et internationalt advisory board.

Aftagerpanelets medlemmer: