Aarhus Universitets segl

Kandidatuddannelser

Kandidatuddannelserne på CJU

Cand.public i Analytisk Journalistik

Cand.public i Analytisk journalistik er en to-års kandidatuddannelse udviklet som svar på mediebranchens stigende behov for medarbejdere med faglig forankring og specialviden, der samtidig besidder journalistiske kompetencer på et højt niveau. Cand.public kan bygges ovenpå en bachelorgrad indenfor det humanistiske eller samfundsvidenskabelige fagområde. 

På Analytisk Journalistik får de studerende kendskab til mediernes og journalistikkens udvikling i forhold til det politiske system i et magt-, offentligheds- samt medieteoretisk perspektiv og de bliver trænet i formidling af komplekse sagsforhold. De bliver i stand til at operere i krydsfeltet mellem journalistik og forskningsbaseret viden og i at kombinere de to fagligheders styrker med hensyn til metoder og kvalitetskriterier.

Uddannelsen er opbygget som et samarbejde mellem Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Institut for Kommunikation og Kultur (Medievidenskab og Journalistik) og Institut for Statskundskab, hvilket giver kompetencer inden for både journalistik, medieforståelse og samspillet mellem medier, politik og samfund.

Mundus Journalism

Erasmus Mundus Master's Journalism, Media and Globalisation, også blot kaldet Mundus Journalism, er en to-årig, international kandidatuddannelse, der er udvalgt og godkendt af EU-Kommisionen til at bære det prestigefulde Erasmus Mundus-label og modtage en stor scholarship-bevilling. På uddannelsen får 70-90 studerende fra hele verden hvert år muligheden for at studere journalistik i et internationalt og ambitiøst miljø. 

Alle Mundus Journalism studerende følger undervisning på Aarhus Universitet og Danmarks Medie- & Journalisthøjskole i det første studieår. På andet studieår vælger den studerende en journalistisk specialisering, enten i 'Politics & Communication' på University of Amsterdam i Holland, eller i 'Totalitarianism & Transition' på Charles University i Prag i Tjekkiet.

Udvalgte studerende har også mulighed for at følge studier ved et af Mundus-konsortiets andre universiteter på andet semester. Nedenfor ses et kort over de universiteter, der bidrager til Mundus Journalism-uddannelsen.

Mundus Journalism-uddannelsens struktur:

Uddannelsen modtager hvert år omkring 500 ansøgninger, og siden 2005 har vi uddannet knap 1000 studerende fra 105 forskellige lande. Uddannelsen giver en dobbelt kandidatgrad - en såkaldt 'Joint Degree'-  fra Aarhus Universitet og fra den studerendes specialiseringsuniversitetet.

Kort over, hvilke lande vores Mundus Journalism studerende kommer fra (angivet med blåt)